بایگانی ماه: مرداد 1399

شخصیت شناسی از روی عطرها

سینفونیا پرفونایس شخصیت شناسی از روی عطر مورد علاقه شما؟! آیا میدانستید که عطر انتخابی شما می تواند شخصیت شما و احوال درونی تان را نشان دهد!؟ عطرهای تند افرادی که به عطر های تندعلاقه دارند از اعتماد به نفس بالایی برخوردار هستند. این افراد مورد اعتماد بسیاری از مردم و مدیر های قوی و […]